Stale współpracują

Nasi najaktywniejsi tłumacze i tłumaczki w porządku alfabetycznym:

Zofia Bałdyga – (ur. 1987), w Warszawie. Autorka tomików „Passe-partout” (Warszawa 2006) i „Współgłoski” ( Nowa Ruda 2010). Współtworzyła poetycko-muzyczny projekt Elektroliryka. Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Jej wiersze przełożone zostały na czeski, szwedzki, angielski i ukraiński. Tłumaczka młodej poezji czeskiej i słowackiej. Prowadzi fotobloga The Picktures (www.thepicktures.net). Obecnie mieszka i pracuje w stolicy Armenii, Erywaniu.

Agnieszka Będkowska-Kopczyk – (ur.1972), slawistka, językoznawczyni, tłumaczka i poetka.

Anna Błasiak -przełożyła ponad 40 książek z angielskiego na polski oraz kilka pozycji z polskiego na angielski. Tłumaczyła też poezję na język polski. W przeszłości pracowała w muzeach i w radiu, redagowała pisma kulturalne, pisała o sztuce, filmie i teatrze. Współtworzy European Literature Network w Wielkiej Brytanii. Pisze po polsku i po angielsku. Więcej na stronie annablasiak.com

Justyna Czechowska – (ur. 1979), literaturoznawczyni, animatorka kultury, tłumaczka ze szwedzkiego i norweskiego, autorka artykułów, antologii i wywiadów. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Badań Literackich i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Swoje przekłady publikowała w czasopismach w Polsce i w Skandynawii. Przełożona przez nią książka Kristin Berget Der ganze Weg była nominowana w drugiej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności. Wraz z Piotrem Kieżunem prowadzi debaty na Poddaszu Kultury Liberalnej zatytułowane „Piątek: literatura!”. Zasiada w radzie programowej drugiej edycji festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańskie Spotkania Tłumaczy”.

Wioletta Grzegorzewska – (ur.1974), poetka, prozaiczka, tłumaczka z języka angielskiego mieszkająca od 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Opublikowała w kraju i za granicą kilka tomów poezji, w tym ostatnio „Czasy zespolone”. Jej tom liryków i próz poetyckich „Wzory skończoności i teorie przypadku” znalazł się w finale kanadyjskiej nagrody The Griffin Poetry Prize. Laureatka Tyskiej Zimy Poetyckiej, English Pen Award, Złotej Sowy Polonii w Wiedniu. Za książkę Guguły w przekładzie Elizy Marciniak, „Swallowing Mercury”, nominowana do Nagrody Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Międzynarodowej Nagrody The Man Booker International Prize oraz Prix Jan Michalski w Szwajcarii. Przełożyła z języka anielskiego na polski wiersze Marii Jastrzębskiej oraz chińskiego poety Xu Lizhi’a.

Aneta Kamińska – (ur.1976) – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Urodziła się w Szczebrzeszynie, pochodzi z Zamościa, mieszka w Warszawie. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako metodyczka i lektorka języka polskiego dla cudzoziemców. Autorka tomików: Wiersze zdyszane (2000), zapisz zmiany (2004) oraz czary i mary (hipertekst) (2007; wersja internetowa: www.czary-i-mary.pl). Wydała wybór przekładów wierszy Nazara Honczara Gdybym (2007; przekład wspólnie z Andrijem Porytką), Hałyny Tkaczuk Ja ta inszi krasuni/ Ja i inne piękności (2011), Chrystii Wenhryniuk Dowhi oczi/ Długie oczy (2013), Borysa Humeniuka Wiersze z wojny (2016) oraz trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012) oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy (2014). Współredaktorka i współtłumaczka antologii Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013) oraz Listy z Ukrainy (2016). Stypendystka Ministra Kultury (2008, 2013).

Mieszko A. Kardyni (1961), Paweł Rogoziński (1972), znawcy literatur latynoamerykańskich, tłumacze poezji i prozy latynoamerykańskiej oraz prekolumbijskiej. W swoich pracach badawczych i twórczych koncentrują się przede wszystkim na historii literatur latynoamerykańskich oraz literaturze prekolumbijskiej Ameryki Łacińskiej, literaturze współczesnej hiszpańskich Karaibów i współczesnej literaturze meksykańskiej.

Ewa Parma – (ur.1961)  Anglistka, mieszka w Katowicach. Debiut poetycki w 1987. Wydała dziewięć książek poetyckich; publikowała w prasie polskiej i amerykańskiej. Więcej na: http://ewaparma.blogspot.com/

Jakub Sajkowski – (ur.1985),poeta, lektor języków, tłumacz, recenzent. Redaktor działu krytycznego w „sZAFie”. Wydał książki poetyckie: „Ślizgawki” (2010), „Google Translator” (2015). Wiersze publikował m.in. w „Pro Arte”, „Arteriach”, „Dwutygodniku”, „artPapierze”, na stronie internetowej Biura Literackiego oraz w lokalnym wydaniu „Gazety Wyborczej”. Finalista i laureat kilku konkursów poetyckich, ostatnio im. Klemensa Janickiego, „O Laur Czerwonej Róży”, oraz Konkursu Krytycznoliterackiego Pulsu Literatury w Łodzi. Laureat stypendium artystycznego miasta Poznania.

Janusz Solarz – jest przygodnym tłumaczem wierszy z języka angielskiego. Tłumaczy dużo, bo sprawia mu to przyjemność, nie publikuje się tego wcale. Pewnie nie sprawia to przyjemności. Na co dzień mieszka w Bloomington i uczy na Indiana University. Kiedyś mieszkał w Nowym Jorku i w Krakowie, w dwóch miastach, które kocha. Czasem pisze wiersze i nawet wysyła je na konkursy. Zdarza się, że jurorzy mają zaburzenia jasności postrzegania, a wtedy zdarza mu się coś wygrać. Jest zwycięzcą idealnym, bo zwykle nie może przyjechać po odbiór nagrody, którą organizatorzy mogą wykorzystać na inne szczytne cele.

Jakub Winiarski –autor m.in. powieści („Loquela”, „Kronika widzeń złudnych”), wierszy („Obiektyw”, „Piosenki starego serca”), książki opisaniu („Po bandzie”, we współpracy z Joanną Rawską). Więcej informacji na www.literaturajestsexy.pl.

Agnieszka Żuchowska-Arendt (1983) – absolwentka filologii słowiańskiej, opublikowała ponad 20 przełożonych tytułów we współpracy z kilkoma wydawnictwami. Przekłady publikowała również w czasopismach literackich, m. in. „Red”, „Fa-art”, „Fraza”, „Poezja dzisiaj”, „Inter.” Autorka tomu poetyckiego „Biała masa tabletek” (2005) oraz zbioru opowiadań „Znikomat” (2009).

Ponadto współpracę z Babińcem podjęli:

Elżbieta Lipińska – poetka, prawnik. Urodzona w Warszawie, mieszka we Wrocławiu. Wydała  pięć książek poetyckich: „Pożegnanie z czerwienią”(2007), „Maj to łagodny miesiąc”(2008), „Rejestry”(2011), „Na końcu języka” (2013), „Kamienie” (2017). Laureatka kilku konkursów poetyckich, w tym Tyskiej Zimy Poetyckiej. Wiersze Elżbiety Lipińskiej zamieszczone zostały także w antologiach „Wschód-Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (2014) i „Przewodnik po zaminowanym terenie” (2016). Wiersze w tłumaczeniu znalazły się w „Anthologii#2” wydanej przez Oficynę Off_press w Londynie. Publikowane były również w prasie literackiej, jak Odra, Autograf, Red, Fraza, Cegła, Wakat, Portret, Rita Baum i Gazecie Wyborczej. Strona autorska: www.elkaone.lipinscy.net.

Małgorzata Południak – redaktorka „sZAFy”, felietonistka „eleWatora”. Autorka tomików wierszy i opowiadań: Czekając na Malinę (2012), Liczby nieparzyste (Wydawnictwo FORMA 2014), Mullaghmore (Wydawnictwo FORMA 2016), Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu (Wydawnictwo FORMA 2017), 2017. Antologia współczesnych polskich opowiadań (Wydawnictwo FORMA). Pisze blog: Pierwszy Milion Nocy.

Oliwia Betcher – Autorka strony babiniecliteracki.pl oraz była członkini redakcji. Tłumaczka. Redaktorka pisma Inter-Literatura-Krytyka-Kultura. Trenerka j. angielskiego i umiejętności językowych. Założycielka Fundacji Leksem. Prowadzi stronę: outsidethebox.com.pl

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – po­et­ka, dra­ma­to­pi­sar­ka, ab­sol­went­ka Stu­dium Li­te­rac­ko – Ar­ty­stycz­ne­go UJ w Kra­ko­wie. Była członkini redakcji. Au­tor­ka po­emi­ku i tu, i tu (2014)  Szczęściodołów (2016) oraz Trójki. Pu­bli­ko­wa­na w kil­ku wy­daw­nic­twach zbio­ro­wych, a tak­że w cza­so­pi­smach li­te­rac­kich. Słu­cho­wi­ska jej au­tor­stwa Historia Dla Dzieci roz­po­wszech­nio­ne zo­sta­ły w szko­łach i przed­szko­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą. Prowadzi stronę: fotosandtravels.blogspot.com/